KWALIFIKACJE

    Posiadamy wykształcenie techniczne oraz uprawnienia pozwalające na wykonywanie powierzonych nam zadań na najwyższym poziomie:

- uprawnienia Elektroenergetyczne Eksploatacji i Dozoru w zakresie: montażu, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym

- koncesję MSWiA w zakresie montażu i projektowania systemów zabezpieczenia technicznego

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

- licencje II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego wydaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi

- certyfikaty z ukończonych szkoleń odbytych u producentów instalowanych przez nas systemów oraz materiałów instalacyjnych

- uprawnienia Gazowe Eksploatacji i Dozoru w zakresie: montażu, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym

Monitoring wizyjny, telewizja obserwacyjna, systemy alarmowe, systemy zabezpieczeń, kontrola dostępu, instalacje RTV

Instalacje antenowe, instalacje komputerowe IT, domofony, wideodomofony, instalacje elektryczne, pomiary elektryczne, elektryk

Napisz biuro@matysinstal.pl