Kwalifikacje

Posiadamy wykształcenie techniczne oraz uprawnienia pozwalające na wykonywanie powierzonych nam zadań na najwyższym poziomie.

Uprawnienia Elektroenergetyczne Eksploatacji i Dozoru w zakresie: montażu, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym.

Koncesję MSWiA w zakresie montażu i projektowania systemów zabezpieczenia technicznego.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Wieloletnia praktyka w zakresie montażu i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz instalacji zasilających 230V/400V.

Certyfikaty z ukończonych szkoleń odbytych u producentów instalowanych przez nas systemów oraz materiałów instalacyjnych.

Uprawnienia Gazowe Eksploatacji i Dozoru w zakresie: montażu, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym.